cmr vrachtbrief

Wanneer je in de transportsector optreedt als de verlader, dan wil dat zeggen dat je de verstuurder (soms ook wel de initiatiefnemer) bent van een vracht. Dat is belangrijk om te weten, want als verlader zijnde heb je bepaalde extra verantwoordelijkheden. Vooral die van het aanwezig laten zijn van een correcte CMR vrachtbrief is daarbij van essentieel belang. Zo’n vrachtbrief kun je in feite zien als een document waarin staat opgenomen wat de rechten en plichten zijn van de betrokken partijen bij een transport over de weg. Elke belanghebbende weet daardoor zeker wanneer deze ergens voor verantwoordelijk of aansprakelijk is, of kan worden gesteld. De CMR vrachtbrief voorkomt dus ongewenste discussies tussen de partijen. Extra voordeel is dat dit document in nagenoeg heel Europa wordt erkend. Op welke manier je eigenlijk aan deze vrachtbrieven kunt geraken is iets waarover je in de volgende alinea meer leest.

cmr vrachtbrief

Hoe kom je eigenlijk aan deze vrachtbrieven?

Als bedrijf zijnde kun je niet zomaar eigenhandig CMR vrachtbrieven gaan printen. Je zult deze brieven dan ook moeten bestellen bij een daarvoor aangewezen externe organisatie. Zaak is dat je hiervoor in ieder geval op zoek gaat naar een erkende drukker van deze essentiële vrachtbrieven. Probeer daarnaast een drukker te vinden die bekend staat om een hoge drukkwaliteit en waar je via een speciale service al op voorhand de gegevens van je eigen bedrijf in kunt laten vullen op de correcte plek in het af te drukken document.